Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

A Fáy család címere

A Fáy család címere

A Fáy család címere eltér más nemesi családokétól annyiban, hogy amikor a család a nemességet kapta, még az oklevelek nem írták le a címert. Így annak eredete korábbi, mint a hivatalos címereké, 1332 előtti.

A címer azt a történeti pillanatot mutatja be, amikor a család őse felajánlja lovát a királynak.

A Muhi pusztai csata után IV. Béla király csekély számú testőrségtől körülvéve menekült az őt üldöző tatár könnyűlovasok elől. A testőrök könnyű bőrpáncélban, a király vértben volt, ezért az ő lova hamar elfáradt, kidőlt. Ekkor leugrott egy vitéz a kíséretből, átadta a lovát és megpróbálta feltartani az üldözőket, míg el nem esett az egyenlőtlen harcban. E halálos közjáték többször is megismétlődött és a testőrök egyike sem habozott életét adni a királyért.

E vitézek között lovagolt Rugacs két fia: Don és Barnabás is. Rájuk már alkonyatkor került sor. Egyikük átadta saját lovát, de leszállt a testvére is, és vezeték lónak adta az övét, mert nem akarta testvérét magára hagyni. Szerencséjük volt, mert a közeli lápos részen sikerült rövid közelharc után megbújniuk üldözőik elől, majd sok viszontagság közepette igyekeztek a király után az udvarba.

Az egymezős címer jelzi, hogy Árpádkori nemességről van szó. Az ágaskodó, fehér lovát kötőféken tartó vitéz a zöld mezőn vörös ruhában áll, a háttér kék. A címerpajzson sisak, azon ötágú korona látható, amelyen a témaismétlés szerint a félalakos ágaskodó ló magaslik ki. A korona aranyszínű. A korona és a címerpajzs között középkori sisak helyezkedik el, ez nyilván a lovagkori tornák idején került bele a címerbe, hasonlóan más címerekhez.

A lovagtornák Nagy Lajos király idején terjedtek el, és akkor még a sisak egyszerűbb, nem rostélyos. Ha a címert nézzük, a sisakról kétoldalt „foszladék” látható, a pajzs bal oldalán ezüstszegte kék, a jobb oldalán aranyszegte piros.

A „foszladék heraldikai története az, hogy a ló harci védőterítőjét gyülekezéskor a fűre terítették, és arra helyezték a pajzsot, hogy köré gyűlhessenek az egy úrhoz tartozó katonák. A ló védőterítője annál becsesebb volt, minél harctépettebb, cifrább, cafrangosabb, foszladékosabb volt.” (72)

A család címerének nincsen hivatalos adománylevélben leírása – a különböző történeti munkák azonban leírják a pontos ábrázolását. A pajzson az a történelmi mozzanat látható, amikor Rugacs fia átadja lovát menekülő IV. Béla királyunknak.

IV. Béla Rugacsnak, az apának és két fiának Donnak és Barnabásnak 1243-ban Fáj nevű földet (Abaúj vármegye) adományozta vitézségük elismeréseként. A hagyomány szerint ekkor mondta az uralkodó a család azóta jelmondatává vált híres mondatát: „Resurgite Patriam!”, azaz „Támasszátok fel a hazát!” Az egész család ettől kezdve Fáy-nak nevezte magát.

 

Nagy- Baranyi Katalin