Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Köszöntjük a Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium honlapján! smiley

Kertésztechnikus

Kertésztechnikus

KÓDJA: 0001 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) Választható szakirányok: Parképítő és fenntartó

Tovább a szakma teljes leírására
Mezőgazdasági technikus

Mezőgazdasági technikus

KÓDJA: 0002 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály) Választható szakirányok: Állattenyésztő; Növénytermesztő

Tovább a szakma teljes leírására
Gazda

Gazda

KÓDJA: 0003 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály) Választható szakirány: Lovász

Tovább a szakma teljes leírására
2023. március 20-án, a VÍZ VILÁGNAPJA programsorozathoz iskolánk projektnappal kapcsolódott. Ökoiskolaként kiemelten fontos számunkra természeti értékeink védelme, a környezettudatosság kialakítása.
 
Diákjaink egy 6 állomásból álló kihívás során tehették próbára tudásukat a VÍZ témakörében.
 
A projektnap feladatai között szerepelt többek között:
???? Magyarország vizeinek felismerése vaktérképen
???? vízhez kapcsolódó szólások, közmondások
???? élelmiszerek vízlábnyomának feltérképezése
???? vizeink élővilágának felismerése képek alapján
???? dokumentumfilm a Tiszáról
???? ügyességi feladatok.
 
„ A VÍZ motorja a természetnek”(Leonardo da Vinci)
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők!


Az iskolánkba való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. Ezért kérjük, hogy a lentebb található táblázatokat tekintsék át, és amennyiben gyermeküknél bármelyik felsorolt betegség fennáll, arról kérjenek az adott szakorvostól egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy a gyermek az adott szakmát végezheti.

Orvosi alkalmassági követelmények letöltése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők, kedves nyolcadikos Diákok!

 

A mai napon közreadjuk a 2023/2024-es tanévre szóló felvételi eljárás eredményei alapján készített ideiglenes felvételi jegyzékünket.
Az ideiglenes felvételi jegyzék tagozatonként tartalmazza a jelentkezett tanulók rangsorát.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az eredményekből a felvételt tekintve biztos következtetés nem vonható le, hiszen nem ismeretes, hogy az ide jelentkező diákok mely más intézményeket, képzéseket jelöltek meg az adatlapjukon, így a rangsorban most hátrébb szereplő tanulóknak is lehet esélyük bekerülni az általuk megjelölt képzésre.

Az egyes képzésekre felvehető pontos tanulói létszámot is a fenntartói döntés után hozzuk nyilvánosságra.

A végleges felvételi eredményeket várhatóan 2023.04.26-án tesszük közzé honlapunkon.

A felvétellel kapcsolatos igazgatói döntést április 28-ig juttatjuk el Önöknek e-mailen.

Kérdéseiket, észrevételeiket kérjük, hogy az alábbi e-mail címre írják meg: faysuli@faypecel.hu

 

Reméljük, hogy a jelentkezők közül sok-sok diákkal találkozunk majd a júniusi beiratkozáskor!

 

Üdvözlettel: Iskolavezetés

 

Ideiglenes felvételi jegyzék megtekintése az alábbi linkeken:

Kertésztechnikus_parképitő_eredmények

Mezőgazdasági_technikus_eredmények

Gazda_lovász_eredmények

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Szülő!
Kedves Diákok!
Iskolánk csatlakozott a e-Qka használt sűtőolaj gyűjtő programhoz. Egy Önök által igényelt gyűjtőedény használatával az iskolánkban található gyűjtő konténerbe önthető a használt sűtőolaj, mellyel Ön is környezettudatosabbá válik és iskolánkat is támogatja.
„Ha a sütőolaj az élővízbe kerül, a tavak, folyók vizének felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így rövid időn belül a vízi élővilág pusztulását okozza. Ha a sütőolaj az élővízbe kerül, a tavak, folyók vizének felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így rövid időn belül a vízi élővilág pusztulását okozza.”
Az alábbi linkre kattintva regisztrálhatja magát és családját és jelezheti igényét a gyűjtőkannára: https://eqka.hu/regisztracio/

 

 

 

 

 

 

Kedves Diákok és Kollégák!

 

 

 

 

 

Teljes álláshirdetés

2023. Étkezési tájékoztató

 

Megjelent iskolánk újságja, mely a 2022/2023-as tanév, ősz-tél eseményeit ismerteti.

Sok szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe!

 

Iskolánk őszi pompában album a weboldalon - fotó: Lovász Margit

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2023-2024-es tanév

   

TANULMÁNYI TERÜLETEK, TAGOZATKÓDOK

TELEPHELY KÓD: 001

Technikum

 5 0812 17 06  KERTÉSZTECHNIKUS - 5 éves képzés

 5 0811 17 09 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS - 5 éves képzés

 

Kertésztechnikus - Kódja: 0001

Mezőgazdaság és erdészet ágazat kertészeti területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Parképítő és fenntartó.

A kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó feladatok területén. A kertész feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- és dísznövény-termesztés, virágkötés és berendezés, valamint a kertek építése és gondozása.

Ágazati alapoktatásban (9-10. évfolyam)
Ösztöndíj mértéke az aktuális tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 5 %-a.

Szakirányú oktatásban (11-12-13)

  • amennyiben a szakképző intézményben teljesíti a tanuló, abban az esetben az ösztöndíj összege tanulmányi átlagfüggő (4,49 fölött a minimálbér 35 %-a)
  • amennyiben valamely duális képzőhelyen teljesíti a tanuló, úgy a havi juttatás mértéke szakképzési munkaszerződés alapján az aktuális tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér minimum 60 %-a.

 

Mezőgazdasági technikus – Kódja: 0002

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő; Növénytermesztő

T vagy B kategóriás jogosítvány megszerzése kötelező mindkét szakmairányon

 A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi mezőgazdasági termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

Az első 2 évfolyamon (9-10. osztály) ágazati alapoktatás zajlik. A 10. évfolyam ágazati alapvizsgával zárul, amelynek sikeres letétele a továbblépés feltétele. A 10. évfolyamon történik a szakmairány választása. A következő 3 évfolyamon (11-12-13) a választott szakmának megfelelő szakirányú oktatásban vesz részt a tanuló.

Ágazati alapoktatásban (9-10. évfolyam)
Ösztöndíj mértéke az aktuális tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 5 %-a.

Szakirányú oktatásban (11-12-13)

  • amennyiben a szakképző intézményben teljesíti a tanuló, abban az esetben az ösztöndíj összege tanulmányi átlagfüggő (4,49 fölött a minimálbér 35 %-a)
  • amennyiben valamely duális képzőhelyen teljesíti a tanuló, úgy a havi juttatás mértéke szakképzési munkaszerződés alapján az aktuális tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér minimum 60 %-a.

 

Szakképző iskola

4 0811 17 04 GAZDA - 3 éves képzés

Gazda - Kódja: 0003

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Lovász

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

A 9. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, amely ágazati alapvizsgával zárul, ennek sikeres letétele a továbblépés feltétele. A 9. évfolyamon történik a szakmairány választása. A következő 2 évfolyamon (10-11) a választott szakmának megfelelő szakirányú oktatásban vesz részt a tanuló.

Ágazati alapoktatásban (9. évfolyam)
Ösztöndíj mértéke az aktuális tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 10 %-a.

Szakirányú oktatásban (10-11. évfolyam)

  • amennyiben a szakképző intézményben teljesíti a tanuló, abban az esetben az ösztöndíj összege tanulmányi átlagfüggő (4,49 fölött a minimálbér 35 %-a)
  • amennyiben valamely duális képzőhelyen teljesíti a tanuló, úgy a havi juttatás mértéke szakképzési munkaszerződés alapján az aktuális tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér minimum 60 %-a.

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Felvételi követelmények

A tagozatokra való jelentkezéshez nem kell részt venni a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán.

Jelentkezés módja

A jelentkezés a jelentkezési lap elküldésével történik, amit az általános iskola továbbít. A jelentkezési lapon több tanulmányi terület is megjelölhető, amelyek kódját minden esetben fel kell tüntetni.

Határidő: 2023. február 22.

 

Rangsorolás módja, szabályai

A tanulókat az alapján rangsoroljuk, hogy milyen eredményt értek el az általános iskola 7 osztályának év végén és 8. félévkor a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (amennyiben külön tanulja a magyar nyelvet és magyar irodalmat, a két tantárgy átlaga), történelem, matematika, idegen nyelv és biológia/természetismeret. Ha a tanulónak felmentése van a fent megadott tantárgyak valamelyikéből 1 tantárgy esetén az informatika osztályzata számít, 2 tantárgy esetén az informatika és a földrajz tantárgyak osztályzatai számítanak a rangsor megállapításánál.

A felvételi pontok számítása során a tantárgyi eredmények kétszeresét vesszük figyelembe, ez alapján alakítjuk a végleges rangsort. Elérhető maximális pontszám 100 pont.

A felvételi rangsor kialakításánál az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye az iskola településén található. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetet a jelentkezési lap mellé csatolt határozattal kérjük igazolni.

A tanulót akkor tudjuk felvenni az iskolába, ha megfelel a szakma-alkalmassági egészségügyi vizsgálaton. Ezt az orvosi vizsgálatot az iskola szervezi meg (május-június), és az időpontról értesítést küld a felvételizőknek a jelentkezési lapon megadott elérhetőségre.

A tanulmányi területekre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási zavarral)), valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A szakértői véleményt a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.

 

2023. március 17-ig az iskola nyilvánosságra hozza a honlapján a felvételi jegyzéket.

A felvételi eredmények közlése 2023. április 28. Az iskola a felvételi jegyzéknek megfelelően megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának.

Rendkívüli felvételi eljárás: 2023. május 8-19.

 

Amiért érdemes bennünket választani:

1. A tehetséges tanulók fejlődésének támogatása mellett a hátrányokkal küzdőket is segítjük a felzárkóztatásban. Ezen célok megvalósulását szolgálják képzett tanáraink, szakköreink.

2. Az Erasmus + mobilitási projektre intézményünk évek óta sikeresen pályázik. A program keretében évente 20-40 tanulónk külföldi gyakorlaton vesz részt.

3. Iskolánk kiterjedt, közel 20 éves külföldi partnerkapcsolattal rendelkezik. Diákjaink szakmai és idegen nyelvi kompetenciájának fejlődéséhez, az évenként szervezett külföldi tanulmányutakkal, és az egy hónapos szakmai gyakorlattal (Ausztria, Svédország, Finnország, Szerbia, Dánia) járulunk hozzá.  Tanulóink az országos versenyeken minden évben eredményesen szerepelnek. Büszkék vagyunk, hogy végzett tanulóink közül sokan több éve sikeresen pályáznak meg külföldi munkahelyeket.

4. Iskolánkhoz tartozó kollégiumunkban a Fáy Család volt péceli birtokán, amely három hektáros gyönyörű parkban fekszik, 70 fő részére elhelyezést biztosítunk. A BKV 169E járatának (amely érinti a péceli vasútállomást) közvetlenül az iskolánk előtt van a megállója.

 

Felvételi tájékoztató letöltése

 

Az orvosi alkalmassági vizsgálat várhatóan 2023. május-június folyamán fog zajlani.

 
 

Az intézmény megnevezése:

Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Telefonszáma:  (06 28) 547 396

Címe: 2119 Pécel, Maglódi út 57.

E-mail: faysuli@faypecel.hu

OM azonosító:

035269/021

Igazgató: dr. Merkei Attila György

Igazgatóhelyettes: Turcsán Tímea

Igazgatóhelyettes: Bakonyi Ágnes

 

"Valamennyi képzési formában megteremtettük a tárgyi feltételeket: kertészet, üvegházak, 150 hektár földterület, tangazdaság, fedett lovarda.  Iskolánkhoz tartozó kollégiumunkban a volt Fáy Család péceli birtokán, amely három hektáros gyönyörű parkban fekszik, 70 fő részére elhelyezést biztosítunk. A BKV 169E járatának (amely érinti a péceli vasútállomást) közvetlenül az iskolánk előtt van a megállója."

 

Amiért érdemes bennünket választani:

1. A tehetséges tanulók fejlődésének támogatása mellett a hátrányokkal küzdőket is segítjük a felzárkóztatásban. Ezen célok megvalósulását szolgálják képzett tanáraink, szakköreink.

2. Az Erasmus + mobilitási projektre intézményünk évek óta sikeresen pályázik. A program keretében évente 10-15 tanulónk az ausztriai Mistelbach városában egy hónapos nyári gyakorlaton vesz részt.

3. Iskolánk kiterjedt, közel 20 éves külföldi partnerkapcsolattal rendelkezik. Diákjaink szakmai és idegen nyelvi kompetenciájának fejlődéséhez, az évenként szervezett külföldi tanulmányutakkal, és az egy hónapos szakmai gyakorlattal (Ausztria, Svédország, Finnország, Szerbia) járulunk hozzá.  Tanulóink az országos versenyeken minden évben eredményesen szerepelnek. Büszkék vagyunk, hogy végzett tanulóink közül sokan több éve sikeresen pályáznak meg külföldi munkahelyeket.

4. Iskolánkhoz tartozó kollégiumunkban a Fáy Család volt péceli birtokán, amely három hektáros gyönyörű parkban fekszik, 70 fő részére elhelyezést biztosítunk. A BKV 169E járatának (amely érinti a péceli vasútállomást) közvetlenül az iskolánk előtt van a megállója.

 

VÁLASSZ BIZTOS JÖVŐT!

Budapesthez közel, vidékies hangulatú, csendes városban tanulhatsz.

Jelentkezz a péceli Fáy suliba, ha szereted a természetet, a jó hangulatú közösséget, a családias légkört, a változatosságot.

www.faysulipecel.hu

OM azonosító: 035269/021

 

Kedves 8. osztályosok

Azért, hogy iskolánkról kicsit tudjatok informálódni, megosztjuk diákjaink által készített interjú videóinkat!

Kérdezz- felelek videók:

1. Miért választottad ezt az iskolát? 

2. Milyen a suli környezete? Fizetős -e az iskolánk?

3. Miért szereted ezt a sulit?

4. Milyenek a tanárok?

5. Kinek ajánlanád iskolánkat?

 

 
 
 
 
 

Legfrisebb hírek

 Viz Világnapja

Viz Világnapja

2023-03-26 18:54

2023. március 20-án, a VÍZ VILÁGNAPJA programsorozathoz iskolánk projektnappal kapcsolódott. Ökoiskolaként kiemelten fontos számunkra természeti értékeink védelme, a környezettudatosság kialakítása. Diákjaink egy 6 állomásból álló kihívás során tehették próbára tudásukat a VÍZ témakörében.

Elolvasom
Képzések

Képzések

2023-03-21 14:59

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2023/24-es tanévben iskolánk a fenntartó döntésének értelmében az alábbi létszámokkal indít képzéseket tagozatonként.

Elolvasom
Ideiglenes felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

2023-03-16 13:43

A mai napon közreadjuk a 2023/2024-es tanévre szóló felvételi eljárás eredményei alapján készített ideiglenes felvételi jegyzékünket. Az ideiglenes felvételi jegyzék tagozatonként tartalmazza a jelentkezett tanulók rangsorát.

Elolvasom
Richárd Zelenka előadása

Richárd Zelenka előadása

2023-03-10 10:56

életútja, klasszikus lókiképzés fortélyai

Elolvasom
Használt sütűolaj gyűjtés

Használt sütűolaj gyűjtés

2023-03-10 10:49

„Ha a sütőolaj az élővízbe kerül, a tavak, folyók vizének felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így rövid időn belül a vízi élővilág pusztulását okozza. Ha a sütőolaj az élővízbe kerül, a tavak, folyók vizének felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így rövid időn belül a vízi élővilág pusztulását okozza.”

Elolvasom
Előadások a Kollégiumban

Előadások a Kollégiumban

2023-03-10 10:47

A kelet bűvöletében

Elolvasom
Fáy Lovasnapok

Fáy Lovasnapok

2023-03-10 10:46

2023.04.29 szombat 10:00-tól

Elolvasom
Természetjáró Szakkör

Természetjáró Szakkör

2023-03-10 10:45

Túrázz velünk 2023-ban!

Elolvasom
Péceli Fáy András Alapítvány

Péceli Fáy András Alapítvány

2023-03-04 13:36

Péceli Fáy András Alapítvány adószám: 18662539-1-13 Kedves Szülők! Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az alapítvány céljainak megvalósulását!

Elolvasom