Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - 2119 Pécel, Maglódi út 57.
Közép-magyarországi ASzC Fáy András Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Étkezés, menza

Étkezés tájékoztató

2024/2025 tanév

Tisztelt Szülő, Étkező!

 

Intézményünk biztosítja akár a napi háromszori étkezést, melynek a térítési díjai a következők szerint alakulnak, 2024. december 31.-ig:

 • reggeli: 385 Ft/fő/nap
 • ebéd:     770 Ft/fő/nap
 • vacsora: 770 Ft/fő/nap

 

Az étkezés térítési díj rendezése előre fizetéssel történik, az alábbi módok alapján:

 • átutalással a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00333908-00000000 bankszámlájára. Ebben az esetben a közlemény rovatban kérjük feltüntetni az gyermeke nevét és a kiállított számla sorszámát.
 • készpénzzel, bankkártyával az Intézmény házipénztárába.

 

Kérjük, az étkezés térítési díját időben és a pontos összeggel rendezzék!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az elhúzódó tartozások jogi ügyintézését átadjuk a KMASZC ügyvédjének!

 

KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (50%-os támogatás)

Kérjük az érvényes határozatot csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

 • Tartósan beteg vagy fogyatékos (50%-os támogatás)

Kérjük az érvényes szakorvosi igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

 • SNI státusszal rendelkező gyermek (50%-os támogatás)

Kérjük az érvényes határozatot csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

 • Családjában három vagy több gyermeket nevelnek (50%-os támogatás)

A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe vehető gyermekek köre:

Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek.

Kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

Kérjük az érvényes igazolást, bankszámla kivonatot csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

 • Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

 • Utógondozói ellátásban részesül (100%-os támogatás)

Kérjük az érvényes igazolást csatolni, ennek hiányában a kedvezményt nem tudjuk érvényesíteni!

 

Csatolt érvényes igazolás alapján, intézményi étkezés keretébe diétásétkezést tudunk biztosítani.  Érvényessége, a bejelentést követő naptól lép érvénybe.

ÉTKEZÉS IGÉNYLÉSE:

Az étkezést a „gyermek részére biztosított intézményi étkeztetés igényléséről 2024/2025 tanév” című nyilatkozatot szükséges kitölteni és 2024.06.30-ig a etkezes@faypecel.hu e- mail címre visszaküldeni.

Nyilatkozat

 

A szeptemberi étkezési számlát legkésőbb 2024.08.18-ig kell rendezni. A számlát e-mailben küldjük ki 2024.08.04.-ig.

Az étkezést 2024.09.03. napjától tudjuk biztosítani, azoknak, akik a számlájukat rendezték.

 

ÉTKEZÉS LEMONDÁSA/ MÓDOSÍTÁSA:

 

Kizárólag e-mailen keresztül lehetséges: etkezes@faypecel.hu

Az alábbi adatokat szíveskedjen feltüntetni a lemondásban/ módosításban: - étkező neve, iskola/osztály, mely napra, mely étkezésre történik a lemondást/módosítást. Az étkezés lemondását/módosítását tárgynapot megelőző munkanap 9 óráig lehet jelezni, ellenkező esetben a lemondást nem tudjuk jóváhagyni.

Kérjük önöket, hogy a fent megadott e-mail címre jelezze részünkre, ha gyermeke a továbbiakban nem igényli az étkezést.

A hó közi módosításokat, lemondásokat a következő havi számlában jóváírjuk.

 

Bármilyen kérdés esetén keressék bizalommal a gazdasági iroda dolgozóit a fent megadott e-mailben!

 

Kelt: Pécel, 2024. április 26.

   Rimár-Szmolka Csilla

     Gazdasági ügyintéző  

                    SK.